14 octubre, 2021

Asóciate á ANPA Quiroga Ballesteros

Grazas por asociarte á ANPA do CEIP Quiroga Ballesteros. Cantos mais sexamos, mais cousas poderemos facer.

Para facerte socio/a, os únicos requisitos que debes cumprir son:

 1. Ser responsable (nai, pai, titor/a) de alomenos un alumno/a matriculado actualmente no CEIP Quiroga Ballesteros de Lugo.
 2. Cubrir o formulario que atoparás a continuación.
 3. Ingresar mediante transferencia a cuota anual da ANPA, que para o curso 2020-2021 son CINCO euros por familia, na conta da ANPA (ES05 2085 8313 8503 3021 4347), e entregar o xustificante do ingreso a algún responsable da ANPA, ou ben enviar un correo a anpaquirogaballesteros@gmail.com. No concepto da transferencia pon «Alta socio + o nome do Adulto/a 1». A alta non será efectiva ata ter constancia do ingreso da cuota.

FORMULARIO DE INSCRICIÓN NA ANPA:

  DATOS ADULTO/A 1 (NAI, PAI, TITOR/A,...) (OBRIGATORIO)
  1. Non incluirSí incluir
  1. Non incluirSí incluir
  1. Non recibir correos electrónicos da ANPASí recibir correos electrónicos da ANPA
  OPCIONAL: DATOS ADULTO/A 2 (NAI, PAI, TITOR/A,...)
  1. Non incluirSí incluir
  1. Non incluirSí incluir
  1. Non recibir correos electrónicos da ANPASí recibir correos electrónicos da ANPA
  DATOS ALUMNO/A 1 (OBRIGATORIO)
  DATOS ALUMNO/A 2
  DATOS ALUMNO/A 3
  DATOS ALUMNO/A 4
  ACEPTACIÓN DA CUOTA ANUAL DA ANPA: 5 EUROS POR FAMILIA.
  AUTORIZACIÓN TRATAMENTO DATOS PERSOAIS. Marque unha das seguintes casillas:

  ANPA QUIROGA BALLESTEROS informalle que, de acordo co disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os datos persoais que Vd. proporcionou van ser incluidos en varios ficheiros mixtos, titularidade da ANPA QUIROGA BALLESTEROS, con CIF E27120070, coa finalidade do mantemento da relación de comunicación coas persoas asociadas, así como a organización e funcionamento da ANPA, a promoción, xestión e prestación das diferentes actividades, a información sobre novas, actividades, colaboracións ou promocións de interese para as persoas asociadas. Estes ficheiros atópanse debidamente inscritos no Rexistro Xeral de Protección de Datos e son tratados de acordo coa lexislación vixente. Vostede consinte o tratamento automatizado ou non dos seus datos, así como a remisión de información a través do mail, sms ou outros medios, relacionada coa actividade e obxectivos da ANPA. Vostede poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos, dirixíndose por escrito á seguinte dirección: ANPA QUIROGA BALLESTEROS, Rúa Bolaño Rivadeneira s/n – 27001 Lugo.

  1. SÍ AUTORIZONON AUTORIZO